در حال بارگزاری....
دانلود

صحنه هایی از خاموش کردن آتش سکوی Blaze در دریای خزر

آخرین ویدئوی منتشر شده از خاموش کردن آتش سکوی Blaze متعلق به شرکت سوکار آذربایجان که در دریای خزر در روز جمعه گذشته اتفاق افتاد را در کانال رسمی دریاسازه مشاهده فرمایید.
دریاسازه، پایگاه تخصصی دریا در ایران