در حال بارگزاری....
دانلود

خط تولید سنگ مصنوعی ( ماشین آلات خط تولید سنگ مصنوعی )

خط تولید شرکت سنگ مصنوعی هونام :
- خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست با ظرفیت تولید ۱۰۰ متر مربع
- خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست با ظرفیت ۱۵۰ الی ۲۰۰ متر مربع
- خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست نیمه اتوماتیک با ظرفیت ۳۰۰ متر مربع
- خط تولید اتوماتیک سنگ مصنوعی سمنت پلاست با ظرفیت ۳۵۰ متر مربع
- خط تولید اتوماتیک ( سنگ مصنوعی سمنت پلاست ) با ظرفیت ۷۰۰ متر مربع

www.nanosil.co
09113269239
باقری