در حال بارگزاری....
دانلود

بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان

باغبانی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان به همراه مسؤلین و خیرین از مددجویان تحت پوشش این کمیته در شهر خان ببین و منطقه فندرسک بازدید کردند.
تیر1393


مطالب پیشنهادی