در حال بارگزاری....
دانلود

دروغ ابن تیمیه :شیعه بر دوطرف پیشانی سجده می کندقسمت 31

قضاوت با اهل سنتی که با شیعیان زندگی می کنند