در حال بارگزاری....
دانلود

نیشتمان اسعدی ، مزدور تجزیه طلب : غیر از کردها کسی به زلزله زدگان کمک نکرده !

نیشتمان اسعدی ، مزدور تجزیه طلب از خبرگزاری کذاب موکریان به دروغ به bbc می گوید که غیر از کردها هیچ هموطن دیگری به زلزله زده ها کمک نکرده است !

خبرنگاری ، پوششی برای خیانت به وطن نیست ؛ شرافت دارد .


5 آذر 96