در حال بارگزاری....
دانلود

مهارت نه گفتن {درس 2 ـ مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی}HD

نه گفتن، یعنی وقتی ما نمی خواهیم مطلبی را بپذیریم با استفاده از این مهارت، بدون آن كه به خود و دیگران آسیبی برسانیم، نه مان را به صورت فعال ابراز كنیم. علت های زیادی در مشكل "نه گفتن" افراد نقش دارد، از جمله: 1- ترس از دست دادن رابطه با فرد مقابل 2- احساس مسؤلیت در خصوص احساسات دیگران 3- اعتقاد به اینكه اگر از درخواست دیگران سر باز بزنید، آدم بد و خودخواهی هستید و ....