در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش مدل های بافت مو

این فایل حاوی یکی از مدل های آموزش مدل های بافت مو می باشد. نسخه کامل اندرویدی این برنامه در مسیر زیر موجود است:
https://cafebazaar.ir/app/ir.tinasoft.hair_texture/?l=fa