در حال بارگزاری....
دانلود

اینک ظهور قسمت اول- بخش دوم (سنت های جاری در ظهور)

در این قسمت از کلیپ دلایل مردود شدن اقوام گذشته از درک منجیان خودشان را مورد بررسی قرار میدهیم.