در حال بارگزاری....
دانلود

دفاع شخصی (وینگ رولوشن/ وینگ فایت)

وینگ رولوشن (wing revolution) سیستم هنر رزمی نوینی است که توسط سیفو ویکتور گوتیرز (sifu victor gutierrez) شاگرد اسبق پروفسور کرنشپشت (kernspecht) بر پایه وینگ چون کونگ فو و ادغام آن با فنونی از بوکس غربی و جوجیتسوی برزیلی، ابداع گردیده است. از کاربردهای اصلی این سیستم رزمی نوین، دفاع شخصی واقع گرایانه میباشد. در این ویدئو چگونگی حفظ گارد مناسب در درگیری های مرسوم خیابانی آموزش داده میشود.