در حال بارگزاری....
دانلود

اموزش همگانی مدارس: اشنائی با مانور تیم امداد ونجات در مدرسه

در قسمت اول این انیمیشن با اقدامات مهمی که اعضائ تیم امداد ونجات در مدرسه قبل از مانور انجام دهند اشنا می شویدو در قسمت دوم با نحوه اجرای مانور . لازم به ذکر است این نوع مانور تخصصی می باشد با نظارت و هدایت مربیان هلال احمر -اتش نشانی و..اعضا تیم امداد ونجات در مدرسه در مقطع دبیرستان انجام شود
تولید سال 1387 اداره اموزش و پژوهش هلال احمر واداره کل بحران گلستان ودفتر برنامه عمران سازمان ملل (کمیته اطلاع رسانی ) و اعضاء کارگروه تخصصی امداد ونجات و اموزش همگانی