در حال بارگزاری....
دانلود

گل قهر

وقتی که به گل دست می زنی گل برگ هاشو میبنده و به اصطلاح قهر می کنه خیلی با حاله...