در حال بارگزاری....
دانلود

خروش ملت ایران در روز قدس/کودکان صف اول راهپیمایی قدس

جوانان پلدختری همنوا با جوانان و کودکان غزه گفت:اسرائیل ،رژیم خوانخوار و ظالمی که به کودکان و زنان بی گناه رحم نمی کند و با خمپاره و گلوله روزه آنها را افطار می کند.