در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ امپراطور دریا(آهنگ مخصوص گنگ بک)

ما بقی آهنگها در روزهای آتی.......................
دوستان در کل سریال سه آهنگ مخصوص هر فصلی از سریال پخش شده بود که سکانسهای حسی سه شخصیت اصلی بود.فصل اول تا قسمت 19 آهنگ جانکوا....(مخصوص سکانسهای حسی جانکوا)فصل دوم از قسمت 21 آهنگ مخصوص یوم جانگ شروع میشه(کلا سریال از این قسمت شروع میشه-مخصوص سکانسهای یوم جانک+جانکوا)-فصل سوم از قسمت 40 به بعد آهنگ مخصوص گنگ بک شروع میشه.............