در حال بارگزاری....
دانلود

2-قانون ریتم وتناوب(قانون علت و معلول)برگرفته از رازمتا

بیوریتم و تناوب راز ۴ فصل , در فیلم راز متا توسط دکتر مِل ژیل شرح و توضیح داده می شود .
پس از فیلم راز که اسرار قانون جذب را برای شما مطرح می کند اکنون در فیلم راز متا می توانید قانون تناوب و ریتم را هم باور کن کنید و از آن به نفع تغییرات بزرگ زندگی تان استنفاده کنید.
آگاهی از راز تناوب و بیوریتم , زندگی شما را متحول میکند
نرم افزارراز بیوریتم خود راازwww.bioritm.inssoa.comتهیه کنید