در حال بارگزاری....
دانلود

Baba Anneme Iyi Bak - بابا از مادرم خوب مراقبت کن.

این قطعه شعرزیبا را به مادرم که ۱۱ سال هست محرومم از دستبوسی اش و به همه مادران ایرانی تقدیم میکنم. این شعر که دل ما بچه ها را خون کرده و به گریه وا میدارد ؛ از هنرمند شهیر ترک ‌‌Bedirhan Gokce می باشد که واقعاً دوست داشتم برایتان معنی هم میکردم اما چون با معنی کردن آن از مفهوم واقعی شعر منحرف میشیم لذا منصرف شدم و فکر نکنم درک آن برای کسی که به مادرش عشق میورزد سخت باشد.