در حال بارگزاری....
دانلود

جریان شناسی سیاسی (بخش سوم)

بخش سوم سخنرانی دکتر زاکانی در دومین نشست سالانه کاربران شبکه خبری-اجتماعی افسران پیرامون جریان شناسی سیاسی