در حال بارگزاری....
دانلود

همخوانی سرود دلنوا

درسیزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان جمعی ازاساتید ودانشجویان دانشگاه های ایران در بین الحرمین سرود دلنوا را همخوانی کردند.