در حال بارگزاری....
دانلود

پنجمین جلسه دادگاه بابک زنجانی ....

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی به صورت علنی در دادگاه انقلاب برگزار شد.