در حال بارگزاری....
دانلود

تحریف و تغییر منافقانه یک روایت از کتب شیعه در باب رضاع کبیر

در این کلیپ میبینید که مجری وهابی چگونه معنی روایتی در باب رضاع و محرم شدن از راه شیر خوردن را که در کتب شیعه آمده 180درجه تغییر میدهد ودربخش دوم متوجه این تحریف منافقانه خواهید شد البته اینها بخاطر اینکه حکم رضاع کبیرکه در منابع فقهی اهل سنت آمده که بواسطه این حکم مرد بزرگ و بالغی میتواند که از سینه زنی شیر بخورد و به او محرم شود!!!!را عادی جلوه دهند میخواستند با این تحریف بگویند که در شیعه هم چنین حکمی هست ولی خوب دستشان برملا شد.


مطالب پیشنهادی