در حال بارگزاری....
دانلود

♦اخبار هواشناسی بنفشه♦گزارش هاپ از آب و هوای پردیس♦

هاپ و کتی گزارشگران اخبار هواشناسی بنفشه هستن..و گزارشی از آب و هوا تهیه کردن.این رو هم بگم که هاپ بیشتر فوضولی دیگرانو میکرد تا گزارش دادن.آخه اینم شد اخبار؟ =)) جالب اینجاست که به فوق تخصص میگه: فوق تصخخ=)) این فیلم جزو برفی و دوستان 2 میباشد