در حال بارگزاری....
دانلود

حاشیه های اسکناس 5 هزار تومانی و حذف نماد ها

چرا نمادهای مهم از روی اسکناس 5 هزار تومانی حذف شده ؟