در حال بارگزاری....
دانلود

آر پی جی خراب، بلای جان داعشی شد!

مزدور داعشی با RPG در حال نشانه روی به سمت مواضع ارتش سوریه است که پس از چکاندن ماشه، آر پی جی، درست عمل نکرده و او را نقش بر زمین می کند...