در حال بارگزاری....
دانلود

سید حسن نصرالله از انتقام از اسرائیل غاصب سخن می گوید

سید حسن نصرالله رهبر شجاع لبنان که جبهه مقاومت لبنان را هدایت می کند از فراموش نشدن جنایت های اسرئیل و لزوم انتقام از قاتلان شهدای لبنان سخن می گوید. www.honaif.blogfa.com