در حال بارگزاری....
دانلود

آشناکردن کودک درباره خطر آزار جنسی

متاسفانه انواع کودک آزاری درجامعه ما رخ می دهد واین امر لزوم آگاه سازی هر چه زودتر فرزندتان را به شما اخطار میدهد؛اگر به فرزندتان عشق می ورزید، باید اطلاعات کافی درمورد آن را در اختیار فرزندتان قرار دهید