در حال بارگزاری....
دانلود

حرکت جوانمردانه آندو در قبال صادقیان

دو دقیقه به پایان بازی مانده بود. داور حرکت پیام صادقیان را شبیه سازی تشخیص داد و به او کارت زرد نشان داد . ادینهو دوید و ضربه ای سریع به سر صادقیان. پیام از حرکت زشت بازیکن برزیلی از کوره در رفت و به سمت او حمله کرد. آندو می توانست بی خیال شود و کارت قرمز پیام صادقیان کار تراکتور را راحت تر کند. اما اول او را از پشت گرفت اما وقتی دید حریف او نمی شود با دست از پشت پای او را گرفت و نگذاشت باز هم ضر