در حال بارگزاری....
دانلود

خوانندگی خودم - روزی که از تو جداشم

تقدیم به یکی که دیگه پیشمون نیست... مبارکت باشه گلاب خانوم... 71روز گذشت... بدون تو... کاش بودی... آجی گل و مهربووونم میدونم جات بهشته و الان خوب و خوشحالی... برا منم دعا کن... میدونی دعام و خواسته ام چیه... امیدوارم بتونی بشنوی و خوشت بیاد... دوست دارم... از طرف عاشق همیشگیت جیگوس 73... برا شادی روحش صلوات بفرستین... ممنون @};- کاظم دی جی