در حال بارگزاری....
دانلود

آخرین تصویرشهید باکری

آخرین فیلم از چهره شهید دلاور خطه آذربایجان مهندس مهدی باکری در کنار شهید احمد کاظمی...شادی روح شهـــــداء صلوات