در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش اسلنگ ها و اصطلاحات زبان انگلیسی

آموزش اسلنگ ها و اصطلاحات زبان انگلیسی در مکالمات
Slang Idioms - Phrases used in real English conversation