در حال بارگزاری....
دانلود

مستند حیات وحش در باغ وحش

... دانلود نسخه کامل فقط در MNDL.ir ... تولید مثل و پرورش بونگوی شرقی، یکی از گونه های در خطر دنیا، کار ساده ای نیست. تنها ۷۵ بونگو در طبیعت باقیمانده است.
تارونگا یک جفت بونگوی نر و ماده جوان دارد که در رابطه برقرار کردن با هم کم تجربه هستند.
یک بونگوی ماده مسن تر به آن ها طریقه جفت گیری درست را آموزش می دهد و برای اولین بار متصدیان می توانند از طریق دوربین های مداربسته شاهد تولد