در حال بارگزاری....
دانلود

سکانسی از سریع و خشن 7 نقش آفرینی پل واکر

نقش آفرینی پل واکر در سکانسی از فیلم سریع و خشن 7 که در پی تصادف مرگبار وی به سال 2015 موکول گردید.