در حال بارگزاری....
دانلود

مهمترین راز افراد موفق که باید آنرا بدانید...

تا به حال فکر کردید چگونه می توانیم تعداد ساعات روزمان را افزایش دهیم؟
علاقه مند هستید، شما را با این راز آشنا کنیم؟
این ویدئو را مشاهده کرده و ببینید که افراد موفق چگونه یک فرد موفق شده اند.
این ویدئو ویژه دوستانی است که در کارگاه مهندسی زمان شرکت داشته اند، و هدف از انتشار آن تنها، یادآوری و ایجاد انگیزه ای مجدد جهت ایجاد تعادل در کار، روابط و استراحت است.
ارسال عدد 1 به شماره 30008810025317