در حال بارگزاری....

سخنرانی استاد محمدرضا شعبانعلی در سمینار تکنیکهای تصمیم گیری برای مدیران در مدرسه کسب وکار ماهان