در حال بارگزاری....
دانلود

شوان از محسن میرزاده

این ویدئو روز شنبه قبل از میلاد پیامبر از برنامه صبحی دیگر پخش شد
شوان به معنای چوپان یکی از سوژه های قدیم شاعران خراسان بوده...
محسن میرزاده خواننده خوش صدای کرمانج ویدئو شوان رو اجرا کرده