در حال بارگزاری....
دانلود

ابتدایی ترین واج ها

تسنیم سادات در اولین حرکات زبانی سخنرانی می کند به گونه ای که هیچ کس را توانای فهمیدن آن نیست


مطالب پیشنهادی