در حال بارگزاری....
دانلود

پاسخ میثم تمار به ابن مرجانه بدکاره

پاسخ میثم تمار در مقابل تهمت ها و تحقیرهای پسرمرجانه بدکاره
این خاصیت حرامزاده است که با تحقیر و تهمت دشمنانش را آزار کند...
اینو باید به اون حرامزاده هایی گفت که تحقیر و توهین به عقاید دیگران را ازادی بیان عنوان میکنند... ولی دراصل باید به ریشه خود رجوع کنند...


مطالب پیشنهادی