در حال بارگزاری....
دانلود

دروغی از سجودی کارشناس شبکه کلمه

قرطبی،امام اهل سنت،در تفسیرش گفته:منظور از آیه 24 سوره نساء،جمهور گفته اند،نکاح متعه،یا همان صیغه هست،اما این شخص،می گوید:من یقین دارم قرطبی هرگز چنین چیزی نگفته است.حال کلیپ را مشاهده کنید و ببینید که قرطبی گفته یا نگفته!www.14mah.parsiblog.com