در حال بارگزاری....
دانلود

موزیک ویدیو Tokyo از گروه Exist Elsewhere

اندرو گانت برای ساخت این موزیک ویدیو از فناوری تصاویر کینتیک استفاده کرده است. (مقاله مربوط به این ویدیو در وبسایت www.filmchi.net)