در حال بارگزاری....
دانلود

.....::::::یاشاسین تراختور.یاشاسین آزربایجان:::::::....

تراختور تیم همه ی تورک هاست.هر جا هم بازی داشته باشه میزبان است.تهراندا تورکلریندی.یاشاسین تراختور.یاشاسین آزربایجان.یاشاسین آنا دیلیم *تورک*