در حال بارگزاری....
دانلود

بررسی کاهش نرخ سود بانکی

شبکۀ خبر - 1 دی 93 - 18:00| وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دولت خبر داد. علی طیب نیا افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم تا حد زیادی کاهش یافته و از حدود 40 به 17 درصد رسیده است، انتظار داریم در بازار پول هم نرخ سود کاهش یابد.