در حال بارگزاری....
دانلود

دست پرینت شده بوسیله پرینتر سه بعدی

این اندام مصنوعی توسط Limbitless Solutions ساخته شده که در واقع یک شرکت غیر انتفاعی است و کارکنانش را گروهی از دانشجویان مهندسی دانشگاه فلوریدای مرکزی تشکیل می دهند و بودجه لازم برای این کار را از کمک های مالی افراد و سازمان ها به دست آورده اند.
pishgamdev.ir:برترین اخبار تکنولوژی