در حال بارگزاری....
دانلود

تصنیف اشک من هویدا شد - خواننده : ابوالقاسم صادقیان

اشک من هویدا شد.......دیده ام چو دریا شد
در میان اشک من ..........سایه تو پیدا شد