در حال بارگزاری....
دانلود

میثم مطیعی: شهادت امام صادق (ع) (روضه)

گوشه ای از حرای حجره ی خویش، نیمه شب ها،خدا خدا می کرد، طبق رسمی که ارث مادر بود، مردم شهر را دعا می کرد، هر ملک در دل آرزویش بود، بشنود سوز ربنایش را، آرزو داشت لحظه ای بوسد، مهر و تسبیح کربلایش را، هر زمان دل شکسته تر می شد ...