در حال بارگزاری....
دانلود

وقتی یک تکفیری جاسوس غرب می شود

"مورتن استورم" که قبلا یک وهابی تکفیری بود، ناگهان با تغییر عقیده به جاسوس سرویسهای امنیتی غربی تبدیل شد.
http://fa.alalam.ir/news/1632850