در حال بارگزاری....
دانلود

اینها برای ویزا گرفتن آمده اند؛ نه برای گروگان گرفتن!

گزارشی بسیار کمیاب و تماشایی از تهران در آذرماه ۱۳۵۸. سفارت کانادا در تهران و حضور انبوه دانشجویان متقاضی ویزای تحصیلی. محبوس ماندن بروس لینگن، کاردار سفارت آمریکا در ساختمان وزارت امور خارجۀ ایران. با زیرنویس فارسی (nHD)