در حال بارگزاری....
دانلود

مستند اردبیل 3 خواستگاه صفویان ، آذربایجان و ایران زیبا

https://instagram.com/tabrizlinks - http://tabrizlinks.mihanblog.com اردبیل با ساوالان (سبلان) محل زندگی زرتشت پیامبر و حیران زیبایش با چشمه های بهشتی فراوان و تاریخ ۹۰۰۰ ساله شهر باستانی یئری مشگین شهر گوشه ای از قدرت خداوند در خطه آذربایجان و ایران زمین است. اردبیل تمدنکده و خواستگاه صفویان است Ardabil province in Azerbaijan Region , Iran