در حال بارگزاری....
دانلود

نامرد اگر کُمکش میکرد طرف زنده میموند(+18)

فقط چند ثانیه کمک ...حادثه در مترو و اوج نامردی و حرومزادگی یک شهرونده نامرد که مردی گرفتار در ریل مترو را از قصد نجات نداد تا به طرز فجیعی زیر قطار مترو بمیره((!.اگه نمیتونی نبین)).