در حال بارگزاری....
دانلود

وقوع حادثه هنگام کار کردن

حادثه خبر نمیکند همیشه باید مراقب بود از جمله زمانی که کاری انجام می دهید که امکان حادثه وجود دارد.


22 تیر 96