در حال بارگزاری....
دانلود

واکنش سزیم با آب

این واکنش، یک واکنش بسیار پر قدرت است. زیرا این عنصر دارای عدد اتمی 55 است و یک عنصر نسبتا سنگین که همین باعث می شود که تعداد الکترون ها بیشتر و همین موجب می شود تا تعداد لایه های الکترون ها بیشتر و لایه ظرفیت از هسته دورتر می شود و نیروی جاذبه هسته بر روی الکترون های لایه ظرفیت کمتر می شود و الکترون های لایه ظرفیت راحت تر از مدار خود خارج می شوند و واکنش شیمیایی راحت تر و بسیار قوی به وجود می آید