در حال بارگزاری....
دانلود

بانک مرکزی از بازار ارز مراقبت می کند

رادیو ایران - 22 شهریور 94- 14:00| رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نوسان بازار ارز را ناچیز دانست و گفت: بانک مرکزی از بازار ارز مراقبت می کند و برای کنترل این بازار دلار کافی در اختار دارد.