در حال بارگزاری....
دانلود

NX8 - ویزارد قالب - طراحی شده برای سیستم های خنک کننده

مهندس الیاس حیدری کمال/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ساخت و تولید/ واحد سما اندیشه شهریار/دانشگاه پرند دانشگاه آزاد اسلامی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه/دانشگاه آزاد واحد رباط کریم/NX8 - Mold Wizard - Projektowanie układu chłodzącego